Udsatte børn og unge
Udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)

OmrådeForanstaltning

2011-2019 — pct.

Særlige dagtilbud og klubber for børn og unge

OmrådeAlder

2019-2020 — antal

Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge

Foranstaltning

2002-2020 — mio. kr.

Anbragte børn og unge pr. 31. december

ForanstaltningAlderKøn

2011-2020 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AnbringelsesstedAlderKøn

2011-2020 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

LandsdelAnbringelsesstedForanstaltningAlderKøn

2011-2020 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneAnbringelsessted

2011-2020 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneForanstaltning

2011-2020 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneAlder

2011-2020 — antal

Privat familiepleje og døgnpleje (hele landet)

Opholdssted

2015-2020 — antal

Konkret godkendte, generelt godkendte og netværks plejefamilier (hele landet)

Ydelse

2016-2020 — antal

Iværksatte anbringelser af børn og unge

LandsdelForanstaltningAlderKøn

2011-2020 — antal

Iværksatte anbringelser af børn og unge

LandsdelAnbringelsesstedAlderKøn

2011-2020 — antal

Iværksatte anbringelser

AdministrationskommuneAlder

2011-2020 — antal

Udslagsgivende årsager til iværksatte anbringelser

LandsdelÅrsag til anbringelseAlderKøn

2018-2020 — antal

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december

OmrådeForanstaltning

2015-2019 — antal

Underretninger vedr. børn

AdministrationskommuneUnderrettereAlderKøn

2015-2019 — antal

Børn der er modtaget underretninger om

AdministrationskommuneUnderretningerAlderKøn

2015-2019 — antal

Årsager til underretninger vedr. børn

AdministrationskommuneÅrsagUnderrettereAlderKøn

2015-2019 — antal

Børnetilskud og børnefamilieydelse
Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud

OmrådeTilskudsartKønAntal børnEnhed

2017K1-2020K4 — -

Handicapområdet
Handicapydelser

OmrådeYdelsestype

2015K1-2019K4 — antal

Modtagere af handicapydelser

YdelsestypeUddannelseCivilstandAlderKøn

2015K1-2019K4 — antal

Handicapydelser

YdelsestypeMålgruppe

2015K1-2019K4 — antal

Modtagere af handicapydelser

YdelsestypeForsørgelsesgrundlag

2015K1-2019K4 — antal

Handicapydelser

OmrådeYdelsestype

2015-2019 — antal

Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere)

OmrådeYdelsestype

2015K1-2019K4 — pr. 1.000 indb.

Modtagere af handicapydelser

OmrådeYdelsestype

2015K1-2019K4 — antal

Hjemmetræning af børn og unge (hele Landet)

Serviceydelser

2015-2020 — antal

Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (hele Landet)

KønAlder

2015-2020 — antal

Bevilget støtte til handicapbil

OmrådeEnhed

2011-2019 — -

Afslag af støtte til handicapbil

OmrådeEnhed

2010-2019 — -

Sociale ydelser til ældre
Leverandører af privat hjemmehjælp

Område

2008-2020 — antal

Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2020 — antal

Modtagere af forebyggende hjemmebesøg,

OmrådeHjemmebesøgAlderKøn

2016-2020 — antal

Udskrivninger og sengedage for personer 67 år og derover,

OmrådeEnhedDiagnose

2007-2018 — antal

Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover,

OmrådeEnhedDiagnose

2012-2018 — -

Serviceindikatorer (pct. af befolkningen)

OmrådeServiceydelser

2008-2020 — pct.

Modtagere af rehabilitering

OmrådeAlderKøn

2019-2020 — antal

Husstande, der modtager anden hjælp til pasning af døende

RegionAlder

2014-2019 — antal

Plejevederlag til pasning af døende

RegionVarighedModtagereAlder

2014-2019 — -

Fritvalgsbevis, privat hjælper og pasning af nærtstående (hele landet)

Ydelse

2015-2020 — antal

Daghjem og dagcentre

RegionVisitation

2016-2020 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2020 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2020 — timer

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg,

OmrådeYdelsestypeTimer pr. ugeAlderKøn

2008-2020 — antal

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2009-2020 — antal

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2020 — pct.

Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2010-2020 — pct.

Personer visiteret til madservice

OmrådeMadservice

2008-2020 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2011-2020 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2011-2020 — -

Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg,

OmrådeYdelsestypeTimer pr. ugeAlderKøn

2011-2020 — antal

Modtagere af leveret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2013-2020 — pct.

Pladser på ældreområdet

OmrådeForanstaltningsartPladstype

2007-2020 — antal

Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover

EnhedOmråde

2009-2020 — -

Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig,

OmrådeAlderKøn

2008-2020 — antal

Indskrevne i pleje- og ældreboliger

OmrådeAlderForanstaltningsart

2007-2020 — antal

Sociale ydelser til voksne
Boligstøtte

OmrådeYdelsestypeMånedEnhed

2007-2020 — -

Boligstøtte

AlderYdelsestypeMånedEnhed

2007-2020 — -

Stofmisbrugsbehandling
Stofmisbrugsbehandling

OmrådeAktivitet i året

2015-2019 — antal

Stofmisbrugsbehandling

OmrådeNøgletal

2015-2019 — antal

Stofmisbrugsbehandling

NøgletalKønAlder

2015-2019 — antal

Stofmisbrugsbehandling

OmrådeBehandlingsgaranti

2015-2019 — -

Stofmisbrugsbehandling

MyndighedskommuneAfslutningsstatus

2015-2019 — -

Boformer og kvindekrisecentre
Personer på boformer

AlderOpholdKøn

1999-2019 — antal

Personer på boformer

AlderOvernatningKøn

1999-2019 — antal

Ophold på opholdssteder

OvernatningAlderKøn

1999-2019 — antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

BopælsregionVarighedBeboerstatus

2017-2019 — antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

HerkomstVarighedBeboerstatus

2017-2019 — antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

AlderVarighedBeboerstatus

2017-2019 — antal