Børn og personale
Pædagogisk personale

OmrådeStillingskategoriUddannelse

2015-2017 — antal

Indskrevne børn i institutioner og dagpleje

OmrådePasningstilbud

2015-2017 — antal

Normeringer i institutioner og dagpleje

OmrådePasningstilbud

2015-2017 — antal

Personale i kommunale skolefritidsordninger

OmrådeStillingskategori

2015-2017 — antal

Indskrevne børn i fritidsordninger

OmrådePasningstilbudEjerformAlder

2015-2017 — antal

Modtagere af tilskud

OmrådeTilskudsartBerørte

2008-2017 — antal

Institutioner
Institutioner og enheder

OmrådePasningstilbudEjerform

2017-2017 — antal

Årstakster i børnepasning

OmrådeForanstaltningsart

2007-2018 — kr.