Formue og gæld
Personer med pensionsindbetalinger

OmrådeEnhedKønAlderPensionstype

2005-2016 — -

Familiefordelt formue og gæld
Familiefordelt nettoformue

KomponenttypeFamilietype

2014-2015 — kr. pr. familie

Formue og gæld pr. person

KomponenttypeKønAlder

2014-2015 — kr.

Familiefordelt nettoformue

OmrådeKomponenttype

2014-2015 — kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Deciler af ækvivalensvejet disponibel indkomstKomponenttype

2014-2015 — kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Ejerforhold til boligKomponenttype

2014-2015 — kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Hovedpersonens socioøkonomiske statusKomponenttype

2014-2015 — kr. pr. familie

Nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger
Nationalregnskabets finansielle konti for husholdningssektoren inkl. reale aktiver

Finansielt instrumentAktiv/passiv

1994-2015 — mio. kr.

Fast ejendom
Husholdningernes formue i fast ejendom

VærdisætningBopælskommuneEnhedEjendomstype

2004-2015 — -

Formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedFamilietype

2004-2015 — -

Formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedHusstandsgrupper

2004-2015 — -

Formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeType af bopælskommuneEnhedFamilietype

2004-2015 — -

Formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeType af bopælskommuneEnhedHusstandsgrupper

2004-2015 — -

Pension
Optjent tjenestemandspension for aktive tjenestemænd

SektorEnhedKønFaggruppe, aldersgrupper

2014-2015 — -

Optjent tjenestemandspension for pensionerede tjenestemænd

SektorEnhedKøn

2014-2015 — -

Pensionsformue (ekskl. tjenestemandspensioner)

PensionsformSelskabstypeEnhedFamilietype

2015-2016 — -