Familiefordelt formue og gæld
Familiefordelt nettoformue

KomponenttypeFamilietype

2014-2016 — kr. pr. familie

Formue og gæld pr. person

KomponenttypeKønAlder

2014-2016 — kr.

Familiefordelt nettoformue

OmrådeKomponenttype

2014-2016 — kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Deciler af ækvivalensvejet disponibel indkomstKomponenttype

2014-2016 — kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Ejerforhold til boligKomponenttype

2014-2016 — kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Hovedpersonens socioøkonomiske statusKomponenttype

2014-2016 — kr. pr. familie

Nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger
Nationalregnskabets finansielle konti for husholdningssektoren inkl. reale aktiver

Finansielt instrumentAktiv/passiv

1994-2016 — mio. kr.

Fast ejendom
Formue i fast ejendom

VærdisætningBopælskommuneEnhedEjendomstype

2004-2016 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedFamilietype

2004-2016 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedHusstandsgrupper

2004-2016 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeType af bopælskommuneEnhedFamilietype

2004-2016 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier

KomponenttypeType af bopælskommuneEnhedHusstandsgrupper

2004-2016 — -

Pension
Optjent tjenestemandspension for aktive tjenestemænd

SektorEnhedKønFaggruppe, aldersgrupper

2014-2016 — -

Optjent tjenestemandspension for pensionerede tjenestemænd

SektorEnhedKøn

2014-2016 — -

Husholdningernes pensionsrettigheder i socialforsikringsordninger

PensionsordningerKonto

2015-2016 — mio. kr.

Pensionsformue (ekskl. tjenestemandspensioner)

PensionsformSelskabstypeEnhedFamilietype

2015-2017 — -

Personer med pensionsindbetalinger

OmrådeEnhedKønAlderPensionstype

2005-2017 — -