Økonomiske forhold på kulturområdet
Offentlige kulturbevillinger

KulturemneFormålFinansieringskildeFinansieringsart

2007-2018 — mio. kr.

Offentlige kulturbevillinger

KulturemneFinansieringskildeFinansieringsart

2007-2018 — mio. kr.

Offentlige kulturbevillinger på forskningsområdet

KulturemneFormålFinansieringskildeFinansieringsart

2007-2018 — mio. kr.

Offentlige kulturbevillinger på uddannelsesområdet

KulturemneFormålFinansieringskildeFinansieringsart

2007-2018 — mio. kr.

Kulturministeriets udbetalinger

Kulturemne

2010-2017 — mio. kr.

Kulturministeriets udbetalinger

OmrådeKulturemneFinansieringsart

2010-2017 — 1.000 kr.

Kulturministeriets udbetalinger

OmrådeKulturemneFinansieringsart

2010-2017 — kr. pr. indb.

Kulturministeriet udbetalinger til personer (antal)

BopælsområdeKulturemneKønAldersgrupper

2010-2017 — antal

Kulturministeriet udbetalinger til personer (beløb)

BopælsområdeKulturemneKønAldersgrupper

2010-2017 — 1.000 kr.

Virksomheder (arbejdssteder), der modtager udbetalinger fra Kulturministeriet

BeliggenhedKulturemneVirksomhedsformVirksomhedsstørrelse

2010-2017 — antal

Kulturministeriet udbetalinger til virksomheder

BeliggenhedKulturemneVirksomhedsformVirksomhedsstørrelse

2010-2017 — 1.000 kr.

Personlige modtagere af Biblioteksafgiftsfondens midler

BopælsområdeKønAlder

2010-2017 — antal

Udbetalinger fra Biblioteksafgiftsfonden

BopælsområdeKønAlder

2010-2017 — 1.000 kr.

Kulturministeriets udbetalinger målrettet børn og unge

OmrådeKulturemneMålrettet børn og ungeFinansieringsart

2012-2017 — 1.000 kr.

Kulturministeriets udbetalinger målrettet børn og unge

OmrådeKulturemneFinansieringsart

2012-2017 — kr. pr. indb. op til 18 år

Kulturministeriets udbetalinger målrettet forskning

OmrådeKulturemneFinansieringsart

2012-2017 — 1.000 kr.

Kulturministeriets udbetalinger målrettet uddannelse

OmrådeKulturemneFinansieringsart

2012-2017 — 1.000 kr.

Kulturministeriets udbetalinger til udenlandske sags- og modtagerområder

LandetypeKulturemneLand

2012-2017 — 1.000 kr.

Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet
Ledighedsprocenter

UddannelsesinstitutionUddannelseDimittendårgangKønLedighedstype

2010-2017 — pct.

Erhvervsfrekvenser (ultimo november)

UddannelsesinstitutionUddannelseKønDimittendårgang

2010-2016 — pct.

Beskæftigede (ultimo november)

UddannelsesinstitutionUddannelseSektorKøn

2010-2016 — antal

Gennemsnitlige indkomster

UddannelsesinstitutionUddannelseDimittendårgangKønIndkomsttype

2010-2016 — kr.

Beskæftigede (ultimo november)

UddannelsesinstitutionUddannelseArbejdsstedsregionKøn

2010-2016 — antal

Kulturiværksætteri

KulturemneEnhed

2008-2016 — -

Kulturiværksætteri

OmrådeEnhed

2008-2016 — -

Kulturens erhvervsstruktur

KulturemneAktivitetEnhed

2008-2016 — -

Kulturens erhvervsstruktur

OmrådeAktivitetEnhed

2008-2016 — antal

Kulturarbejdssteder (ultimo november)

KulturemneAktivitetStørrelse

2008-2016 — antal

Ansatte på kulturarbejdspladser

KønKulturemneUddannelse

2008-2016 — antal

Ansatte på kulturarbejdspladser

KulturemneAlderHerkomst

2008-2016 — antal

Ansatte på kulturarbejdspladser

KønKulturemneJobtype

2008-2016 — antal

Studerende på Kulturministeriets institutioner

StatusUddannelsesinstitutionUddannelseInternationale og ikke internationale studerende

2005-2017 — antal

Studerende med frafald inden for 5 år på Kulturministeriets institutioner

Uddannelsesinstitution

2005-2012 — antal

Gennemsnitlig studietid (måneder) for fuldførte uddannelser på Kulturministeriets institutioner

UddannelsesinstitutionUddannelse

2005-2017 — mdr.

Forskning inden for kultur
Årsværk og Personale i den offentlige sektor til Forskning og Udvikling i Kulturen

FagområdeÅrsværk og personaleKøn

2007-2017 — antal

Udgifter i den offentlige sektor til Forskning og Udvikling i kulturen

FagområdeUdgifter

2007-2017 — 1.000 kr.