Voksnes kulturvaner
Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter (Pct. af stikprøven)

KulturaktivitetAlder og kønHyppighed

2012-2012 — pct.

Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter (Pct. af stikprøven)

KulturaktivitetAlder og køn

2012-2012 — pct.

Årsager til voksnes fravalg af kulturaktiviteter

KulturaktivitetAlder og kønÅrsag

2012-2012 — pct.

Besøg på teatre

ForestillingstypeHyppighed

2012-2012 — pct.

Museumsbesøg

MuseumstypeAlder og kønHyppighed

2012-2012 — pct.

Personer der går på besøg eller får gæster (Pct. af befolkningen)

AktivitetBaggrund

1964-1998 — pct.

Voksnes læsevaner (aviser)(Pct. af befolkningen)

AktivitetBaggrund

1964-2012 — pct.

Voksnes læsevaner (blade og bøger)(Pct. af befolkningen)

AktivitetBaggrund

1987-2012 — pct.

Voksne der spiller instrument eller synger

AktivitetBaggrund

1975-2012 — pct.

Voksnes brug af biblioteket (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2012 — pct.

Voksnes aktiviteter på biblioteket (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2012 — pct.

Voksnes brug af tv, radio og musik (Pct. af befolkningen)

AktivitetBaggrund

1987-2012 — pct.

Voksnes besøg i biograf, koncerter og museer (Pct. af befolkningen)

AktivitetBaggrund

1987-2012 — pct.

Voksnes sportudøvelse inden for det seneste år (Pct. af befolkningen)

AktivitetBaggrund

1975-2012 — pct.

Voksnes læsevaner (pct. af stikprøven)

LæsetypeLæsefrekvensAlder

2004-2004 — pct.

Voksnes læsevaner (pct. af stikprøven)

LæsetypeLæsefrekvensHusstandstype

2004-2004 — pct.

Voksnes læsevaner (pct. af stikprøven)

LæsetypeLæsefrekvensKøn

2004-2004 — pct.

Voksnes brug af bibliotek (pct. af stikprøven)

BiblioteksbesøgAlder

2004-2004 — pct.

Voksnes brug af bibliotek (pct. af stikprøven)

BiblioteksbesøgHusstandstype

2004-2004 — pct.

Voksnes brug af bibliotek (pct. af stikprøven)

BiblioteksbesøgKøn

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udadvendte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven

KulturaktivitetLandsdel

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udadvendte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetUrbaniseringsgrad

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udadvendte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetHyppighedFysisk handicap, der hæmmer mobiliteten

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetHusstandstype

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter

KulturaktivitetKøn

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetUddannelse

2004-2004 — pct.

Voksnes deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetAlder

2004-2004 — pct.

Voksnes sports- og motionsaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetKøn

2004-2004 — pct.

Voksnes tidsforbrug på udvalgte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetTidsforbrugKøn

2004-2004 — pct.

Voksnes sports- og motionsvaner (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetKøn

2004-2004 — pct.

Voksnes sports- og motionsvaner (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetUddannelse

2004-2004 — pct.

Børns kulturvaner
Børns deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter

KulturaktivitetAlder og kønHyppighed

2012-2012 — pct.

Børns deltagelse i kulturaktiviteter

KulturaktivitetAlder og køn

2012-2012 — pct.

Årsager til børns fravalg af kulturaktiviteter

KulturaktivitetAlder og kønÅrsag

2012-2012 — pct.

Børn der spiller computerspil (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1998-2012 — pct.

Børns tv-forbrug (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1993-2012 — pct.

Børns forbrug af musik (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1998-2012 — pct.

Børns biblioteksbesøg (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2012 — pct.

Børn der læser bøger (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2012 — pct.

Børn der læser avis (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2012 — pct.

Børns forbrug af film (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1993-2012 — pct.

Børn der har besøg af kammerater hjemme (Pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2004 — pct.

Børn der besøger deres kammerater (pct. af befolkningen)

FrekvensBaggrund

1987-2004 — pct.

Børns musikaktiviteter (procent af stikprøven)

KulturaktivitetKøn

2004-2004 — pct.

Børns deltagelse i udadvendte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetUrbaniseringsgrad

2004-2004 — pct.

Børns tidsforbrug på udvalgte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetTidsforbrugKøn

2004-2004 — pct.

Børns deltagelse i udvalgte kulturaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetForældres uddannelse

2004-2004 — pct.

Hyppighed af børns læsning og brug af elektroniske medier (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetFrekvensDeltager forældre i aktiviteten

2004-2004 — pct.

Hyppighed af børns læsning og brug af elektroniske medier (pct. af stikprøven

KulturaktivitetFrekvensKøn

2004-2004 — pct.

Hyppighed af børns læsning og brug af elektroniske medier (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetFrekvensAlder

2004-2004 — pct.

Børns sports- og motionsaktiviteter (pct. af stikprøven)

KulturaktivitetAlder

2004-2004 — pct.