Byggeomkostningsindeks for boliger
Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksDelindeksArtEnhed

2003K1-2018K3 — -

Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksDelindeksArtEnhed

2003-2017 — -

Omkostningsindeks for anlæg
Omkostningsindeks for anlæg

IndekstypeEnhed

1986K3-2018K4 — indeks

Omkostningsindeks for anlæg

IndekstypeEnhed

1987-2018 — -

Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning
Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

IndekstypeEnhed

1997K1-2018K4 — indeks