Energi og emissioner
Bruttoenergiforbrug i fælles enheder

BrancheEnergitype

1966-2017 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt)

Tilgang og anvendelseEnergitype

1966-2017 — -

Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)

TilgangEnergitype

1966-2017 — -

Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)

AnvendelseEnergitype

1966-2017 — -

Energiregnskab i fælles enheder (oversigt)

Tilgang og anvendelseEnergitype

1966-2017 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i fælles enheder (detaljeret)

TilgangEnergitype

1966-2017 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i fælles enheder (detaljeret)

AnvendelseEnergitype

1966-2017 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i værdier. Tilgang og anvendelse af energi, oversigt

Tilgang og anvendelseEnhedEnergitype

1966-2016 — mio. kr.

Energiregnskab i værdier. Tilgang af energi, detaljeret

TilgangEnergitype

1966-2016 — mio. kr.

Energiregnskab i værdier. Anvendelse af energi, detaljeret

AnvendelseEnhedEnergitype

1966-2016 — mio. kr.

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheEnergitypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2017 — -

Direkte og indirekte energiforbrug

AnvendelseEnergitypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2017 — -

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheEnergitypeÅrsagPrisenhed

1990-2017 — GJ (gigajoule)

Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)

BrancheEmissionstype

1995-2017 — 1.000 ton

Emissionsregnskab

BrancheEmissionstype

1990-2017 — -

Overgangstabel

OvergangsposterEmissionstype

1990-2016 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

BrancheEmissionstypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2017 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

AnvendelseEmissionstypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2017 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

BrancheEmissionstypeÅrsagPrisenhed

1990-2017 — -

Vand og spildevand
Indvinding af vand

OmrådeVandtypeIndvindingskategori

1989-2016 — mio. m3

Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab)

BrancheVandtype

2010-2016 — 1.000 m3

Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab)

BrancheVandtype

2010-2016 — 1.000 m3

Forbrug af vand (Monetært vandregnskab)

BrancheEnhed

2010-2016 — mio. kr.

Direkte og indirekte vandforbrug

BrancheVandtypeMultiplikatorPrisenhed

2010-2016 — -

Direkte og indirekte vandforbrug

AnvendelseVandtypeMultiplikatorPrisenhed

2010-2016 — -

Direkte og indirekte vandforbrug

BrancheVandtypeÅrsagPrisenhed

2010-2016 — 1.000 m3

Spildevandsudledning

OmrådeUdledningAnlægstype

2010-2016 — -

Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab)

BrancheUdledning

2010-2016 — 1.000 m3

Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab)

BrancheEnhed

2010-2016 — mio. kr.

Direkte og indirekte udledning af spildevand

BrancheUdledningMultiplikatorPrisenhed

2010-2016 — -

Direkte og indirekte udledning af spildevand

AnvendelseUdledningMultiplikatorPrisenhed

2010-2016 — -

Direkte og indirekte udledning af spildevand

BrancheUdledningÅrsagPrisenhed

2010-2016 — 1.000 m3

Materialer og affald
Materialestrømsregnskab

MaterialetypeIndikator

1993-2017 — ton

Affaldsproduktion

BrancheBehandlingsformAffaldsfraktion

2011-2015 — ton

Affaldsproduktion

BrancheAffaldsfraktion

2011-2015 — ton

Affaldsproduktion

BrancheBehandlingsform

2011-2015 — ton

Affaldsproduktion

BrancheFarlighed

2011-2015 — ton

Im- og eksport af affald

AffaldsfraktionBehandlingsformIm- og eksport

2011-2015 — ton

Direkte og indirekte affaldsproduktion

BrancheAffaldsfraktionMultiplikatorPrisenhed

2011-2015 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse

AnvendelseAffaldsfraktionMultiplikatorPrisenhed

2011-2015 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheAffaldsfraktionÅrsagPrisenhed

2011-2015 — ton

Direkte og indirekte affaldsproduktion

BrancheBehandlingsformMultiplikatorPrisenhed

2011-2015 — -

Direkte og indirekte affaldsmængder efter endelig anvendelse

AnvendelseBehandlingsformMultiplikatorPrisenhed

2011-2015 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheBehandlingsformÅrsagPrisenhed

2011-2015 — ton

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheFarlighedMultiplikatorPrisenhed

2011-2015 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse

AnvendelseFarlighedMultiplikatorPrisenhed

2011-2015 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheFarlighedÅrsagPrisenhed

2011-2015 — ton

Grøn økonomi
Grønne varer og tjenester

MiljøformålBrancheEnhed

2012-2017 — -

Grønne varer og tjenester

Branche (DB07)MiljøformålEnhed

2012-2017 — -

Offentlig miljøbeskyttelse

MiljøformålUdgifter/indtægterSektor

1995-2017 — 1.000 kr.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Branche (DB07)Miljøformål

2014-2017 — mio. kr.

Grønne afgifter

Miljøkategori

1995-2017 — mio. kr.

Grønne afgifter

BrancheMiljøkategori

1995-2017 — mio. kr.

Miljøstøtte

Miljøkategori

1995-2017 — mio. kr.

Miljøstøtte

Miljøformål

1995-2017 — mio. kr.

Miljøstøtte

BrancheMiljøkategori

1995-2017 — mio. kr.

Ressourceproduktivitet

IndikatorBrancheProdukt

2005-2017 — -

Bruttoværditilvækst pr. forbrug i produktionen

BrancheForarbejdningsgrad

2005-2017 — -

Industriens køb af varer (pct. af omsætningen)

Branche (DB07)Forarbejdningsgrad

2001-2016 — pct.

Omkostninger

OmkostningselementBranchePrisenhed

2005-2017 — mio. kr.

Intensiteter for energi og affald

IndikatorBranche

2005-2017 — -

Naturressourcer
Areal

ArealdækkeOmrådeEnhed

2011-2016 — -

Arealanvendelse

Branche (19a2-gruppering)OmrådeEnhed

2016-2016 — -

Værdien af olie og naturgas

Balanceposter

2009-2016 — -

Fysisk balance for oliereserverne

Balanceposter

1990-2016 — mio. m3

Fysisk balance for naturgasreserverne

Balanceposter

1990-2016 — mia. Nm3

Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (fysisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2015 — ton

Fritlevende fisk og skaldyr (fysisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2015 — ton

Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (økonomisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2015 — 1.000 kr.

Vedmasse (fysisk balance)

BalanceposterTræsortRegion

2005-2016 — 1.000 m3

Vedmasse (økonomisk balance)

BalanceposterTræsortRegion

2005-2016 — mio. kr.

Skovareal (Kyoto) (fysisk balance)

BalanceposterRegion

2005-2016 — km2