Råstofindvinding
Råstofindvinding (1000 m3)

OmrådeRåstoftype

2006-2017 — 1.000 m3

Råstoffer indvundet fra Farvande (1000 m3)

OmrådeRåstoftype

1990-2017 — 1.000 m3

Losning af råstoffer fra havet (1000 m3)

OmrådeRåstoftype

2007-2017 — 1.000 m3

Industriens energiforbrug
Industriens energiforbrug

Branche (DB07)

2012-2016 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

Kommune

2012-2016 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

Energitype

2012-2016 — 1.000 GJ (gigajoule)