Vejnet
Vejnet

LandsdelVejtype

2007-2018 — km

Investeringer i vejnettet

InvesteringstypeEnhed

1990-2017 — mio. kr.

Jernbanenet
Jernbanenettet pr. 1. januar

BanenetEnhed

1990-2018 — -

Investeringer i jernbanenettet

InvesteringstypeEnhed

1990-2017 — mio. kr.

Havne
Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning

HavnEnhed

2007-2017 — -

Investeringer i havne

PrisenhedInvesteringstype

1992-2016 — mio. kr.

Lufthavne
Offentlige betjente lufthavne

LufthavnBanelængde

1997-2017 — -

Faste investeringer i lufthavne

InvesteringstypeEnhed

1992-2016 — mio. kr.

Aktivitet på offentlige betjente lufthavne

LufthavnEnhed

1990-2017 — -

Rørledninger
Rørledningsnettet

Rørledningstype

1981-2017 — km

Investeringer i rørledningsnettet

RørledningstypeEnhed

1980-2017 — mio. kr.