Transportmidler
Bestanden af køretøjer pr 1. januar

OmrådeKøretøjstype

2007-2018 — antal

Bestand af køretøjer pr. 1. januar

KøretøjstypeAlder

1993-2018 — antal

Bestand af påhængsvogne pr. 1. januar

OmrådeEjerskab

2007-2018 — antal

Bestanden af personbiler pr. 1. januar

DrivmiddelEgenvægt

1993-2018 — antal

Bestanden af personbiler pr. 1. januar

AnvendelseEgenvægt

1993-2018 — antal

Bestanden af busser pr. 1. januar

DrivmiddelTotalvægt

1993-2018 — antal

bestanden af busser pr. 1. januar

EjerforholdTotalvægt

1993-2018 — antal

Bestanden af busser pr. 1. januar

AnvendelseSiddepladserEnhed

1993-2018 — -

Bestanden af varebiler pr. 1 januar

DrivmiddelTotalvægt

1993-2018 — antal

Bestanden af varebiler pr. 1. januar

EjerforholdTotalvægt

1993-2018 — antal

Bestanden af varebiler pr. 1. januar

EjerforholdAnvendelse

1993-2018 — antal

Bestanden af lastbiler

DrivmiddelAntal akslerTotalvægt

1993-2018 — antal

Fremskrivning af personbilbestand

Bestanddele

2018-2022 — -

Jernbanernes rullende materiel pr. 1. januar

Togtype

1990-2018 — antal

Siddepladser og lasteevne i tog pr. 1. januar

VogntypeEnhed

1990-2018 — antal

Investeringer i rullende materiel

InvesteringstypeEnhed

1990-2017 — mio. kr.

Danske skibe pr. 1. januar

SkibstypeSkibsregisterEnhed

1990-2018 — -

Danske skibe pr. 1. januar

SkibstypeBruttotonnage (BT)Enhed

1994-2018 — -

Danske skibe 1. januar

SkibstypeAlderEnhed

1994-2018 — -

Danske handelsskibe pr. 1. januar

SkibstypeEnhed

1990-2018 — -

Dansk registrerede fly pr. 1. januar

TypeEnhed

1990-2018 — antal

Trafik
Motorkøretøjer pr. døgn

Vejstrækning

1988-2017 — antal

Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje

Transportmiddel

2000-2017 — mio. køretøjskm

Trafikarbejde med tog

Transporttype

1990-2017 — 1.000 togkm

Togtrafik på en hverdag

BanestrækningEnhed

1998-2017 — antal

Fragtskibes anløb på større havne

FlagstatSkibstypeEnhed

1997-2017 — -

Skibsanløb på danske havne

HavnSkibstypeBruttotonnage (BT)

2007-2017 — antal

Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på større danske havne

HavnSkibstype

1997-2017 — antal

Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne

LufthavnFlyvningTransporttype

1990-2017 — 1.000 stk.

Persontransport
Persontransport

Transportmiddel

1980-2017 — mio. personkm

Jernbanetransport af passagerer

EnhedTransporttype

1990-2017 — -

International jernbanetransport af passagerer til og fra Danmark

Land

2002-2017 — 1.000 personer

Jernbanetransport af passagerer

EnhedTransporttype

2006K1-2018K3 — -

Indenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

1990-2017 — -

Udenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

1990-2017 — -

Indenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

2000M01-2018M09 — -

Udenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

2000M01-2018M09 — -

Krydstogtskibe på danske havne

HavnEnhed

2002-2017 — -

Passagerer på større offentlige, betjente danske lufthavne

LufthavnPassagerkategori

2003-2017 — 1.000 stk.

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne

LufthavnTransporttypeFlyvning

1990-2017 — 1.000 stk.

Passagertransport med rute- og charterfly mellem danske lufthavne

PåstigningAfstigning

2004-2017 — 1.000 personer

Flyrejser med rute- og charterfly mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet

LufthavnDestinationslandRetning

2004-2017 — 1.000 stk.

Passagerer på udenrigsflyvninger

RejselængdeFlyvningEnhed

2004-2017 — 1.000 personer

Persontransportarbejde med fly

Transporttype

1990-2017 — mio. personkm

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne

LufthavnTransporttypeFlyvning

2001K1-2018K4 — 1.000 personer

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne

TransporttypeFlyvning

2001M01-2018M12 — 1.000 personer

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret)

TransporttypeFlyvning

2001M01-2018M12 — 1.000 personer

Godstransport med lastbil
Vejgodstransport (faktiske tal)

KørselsartEnhed

1998K1-2018K3 — -

Vejgodstransport med udenlandsk lastbil

EnhedRegistreringslandKørselsart

2000-2017 — -

National vejgodstransport

EnhedLasttypeGodsart

2008-2017 — -

National vejgodstransport

EnhedKørselsartVogntype/totalvægtBilens alderTurlængde

1999-2017 — -

Danske lastbiler kapacitetsudnyttelse ved national transport

EnhedTurlængdeVogntype/kørselsartLæs

1999-2017 — pct.

National vejgodstransport mellem regioner

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregionGodsart

2008-2017 — -

National vejgodstransport med farligt gods

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregionGodsart

2007-2017 — -

National vejgodstransport

KørselsartEnhed

1999K1-2018K3 — -

National vejgodstransport

KørselsartGodsartEnhed

2008K1-2018K3 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport

EnhedKørselsartLæs

1999K1-2018K3 — -

International vejgodstransport

EnhedKørselsartLasttypeGodsart

2008-2017 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international transport

EnhedTurlængdeKørselsart/vogntypeLæs

1999-2017 — -

International vejgodstransport

EnhedStartlandSlutland

1999-2017 — -

International vejgodstransport mellem lande

EnhedPålæsningslandAflæsningslandGodsart

2008-2017 — -

International vejgodstransport

EnhedVogntype/totalvægtBilens alderTurlængde

1999-2017 — -

International vejgodstransport med farligt gods

EnhedKørselsartGodsart

1999-2017 — -

International vejgodstransport med dansk lastbil

KørselsartEnhed

1999K1-2018K3 — -

International godstransport med dansk lastbil

KørselsartGodsartEnhed

2008K1-2018K3 — -

International vejgodstransport med dansk lastbil

KørselsartLandEnhed

1999K1-2018K3 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport

KørselsartLæsEnhed

1999K1-2018K3 — -

Godstransport med tog
Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttypeBanenet

1990-2017 — -

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttypeGodsart

2008-2017 — -

National jernbanetransport af gods

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregion

2007-2017 — -

Jernbanetransport af farligt gods

TransporttypeGodsartEnhed

2004-2017 — -

Jernbanetransport af intermodale lasteenheder

TransporttypeLasteenhedEnhed

2004-2017 — -

International jernbanetransport af gods

RetningEnhedLand

2000-2017 — -

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttype

2013K1-2018K3 — -

Godstransport med skib
Godsomsætning på større danske havne

HavnRetningGodsart

2000K1-2018K3 — 1.000 ton

Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne

RetningLasteenhedTransport enhed

2000K1-2018K3 — -

Godsomsætning på større havne

LandegrupperGodsart

2000K1-2018K3 — 1.000 ton

Godstransport over danske havne

Enhed

1990-2017 — 1.000 ton

Godsomsætning på danske havne

HavnEnhed

2007-2017 — 1.000 ton

International godsomsætning på danske havne

HavnRetningGodsart

2007-2017 — 1.000 ton

International godsomsætning på større danske havne

HavnRetningLand

2004-2017 — 1.000 ton

National godsomsætning på danske havne

HavnRetningGodsart

2007-2017 — 1.000 ton

National godsomsætning på danske havne

HavnRetningLandsdel

2007-2017 — 1.000 ton

Fragtskibes godsomsætning på større danske havne

FlagstatRetningGodsart

1997-2017 — 1.000 ton

Godstransport med skib mellem danske landsdele

PålæsningsregionAflæsningsregionEnhed

2007-2017 — -

Godsomsætning af container- og ro-ro-gods på større danske havne

HavnRetningLasteenhedEnhed

1997-2017 — -

International godsomsætning på større danske havne

RetningLandGodsart

2004-2017 — 1.000 ton

Godstransport med fly
Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne

LufthavnTransporttype

1990-2017 — 100 ton

Godstransport med rørledning
Transport i rørledninger

ProduktEnhed

1982-2017 — -