Bedrifter
Bedrifter

OmrådeEnhedBedriftstypeAreal

2010-2017 — -

Bedrifter

OmrådeTypeAlder

2006-2017 — -

Bedrifter med forpagtning

OmrådeTypeAreal

2006-2017 — -

Bedrifter

OmrådeUdvalgte bedrifter, afgrøder og husdyr

2010-2010 — -

Maskiner og bedrifter med maskiner

OmrådeArealEnhedType

1982-2005 — -

Bedrifter (historisk)

OmrådeAreal

1970-1981 — antal

Bedrifter

VirksomhedsformBedriftstype

2006-2017 — antal

Bedrifter

VirksomhedsformBedriftsstørrelser

2006-2017 — antal

Arbejdskraft i landbruget
Beskæftigede i landbruget

OmrådeEnhedTypeArbejdstid

2007-2016 — antal

Medhjælpere i landbruget

OmrådeAntal ansatteBedriftstype

1982-2016 — antal

Medhjælpere i landbruget

ArealAntal ansatteBedriftstype

1982-2016 — -

Bedrifter

OmrådeBeskæftigede uden for bedriften

2007-2016 — -

Bedrifter med andre aktiviteter end landbrug

OmrådeAktivitet

2007-2016 — antal

Afgrøder
Det dyrkede areal

OmrådeEnhedAfgrøde

2006-2018 — -

Afgrøder

AfgrødeEnhedAreal

1982-2017 — -

Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder

OmrådeAreal med afgrødenEnhed

2006-2017 — -

Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder

OmrådeAreal med afgrødenEnhed

1982-2017 — -

Bedrifter med korn

Område(2)BedriftstypeAreal

1982-2017 — -

Nettoareal og trætæthed for æbler og pærer

EnhedSortTræernes alder

2002-2017 — -

Afgrøder i væksthus

OmrådeAfgrødeEnhed

1982-2017 — -

Kulturer i væksthuse

EnhedKulturer

2015-2017 — -

Husdyr
Husdyrbestanden

OmrådeEnhedArt

2006-2017 — -

Husdyrbestanden

ArealEnhedArt

1982-2017 — -

Husdyrbestanden

EnhedBesætningsstørrelse

2013-2017 — antal

Husdyrbestanden (historisk)

Husdyrtype

1920-1981 — 1.000 stk.

Besætningskombinationer med kvæg og svin

OmrådeTypeEnhed

2006-2017 — antal

Kvægbestanden

OmrådeArt

2008K1-2018K4 — antal

Bedrifter med pelsdyr

BedriftsoplysningerBesætningsstørrelse

2010-2017 — antal

Bedrifter med pelsdyr

OmrådeBedriftsoplysninger

2010-2017 — antal

Bedrifter med pelsdyr

OmrådeBedriftsoplysninger

2010-2017 — antal

Bedrifter med ræve og chinchillaer

EnhedBesætningsstørrelse

2010-2011 — antal

Bedrifter med pelsdyr

ArealstørrelseBedriftsoplysninger

2010-2017 — -

Svinebestanden

Type

1998K1-2019K1 — 1.000 stk.

Animalsk produktion
Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)

Indekstype

2015K1-2018K3 — -

Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år)

Indekstype

1995-2017 — mio. kr.

Slagtninger og produktion af kvæg

KategoriEnhed

1990-2017 — -

Slagtninger og produktion af kvæg

KategoriEnhed

1995M01-2018M12 — -

Slagtninger og produktion af svin

KategoriEnhed

1990-2017 — -

Slagtninger og produktion af svin

KategoriEnhed

1995M01-2018M12 — -

Slagtninger og produktion af fjerkræ

KategoriEnhed

1990-2017 — -

Slagtninger og produktion af fjerkræ

KategoriEnhed

1995K1-2018K3 — -

Mælkeproduktion og anvendelse

Enhed

1990-2017 — -

Mælkeproduktion og anvendelse

Enhed

1995M01-2018M12 — -

Ægproduktion og produktionsformer

Enhed

1990-2017 — -

Ægproduktion og produktionsformer

Enhed

1995K1-2018K3 — -

Slagtninger og eksport

KategoriEnhed

2005-2017 — 1.000 stk.

Produktion af pelsdyr

DyreartEnhed

1990-2017 — -

Vegetabilsk produktion
Frøproduktion

AfgrødeEnhed

1989-2017 — -

Produktion af frugt og grønt

OmrådeEnhedAfgrøde

2003-2017 — -

Halmudbytte og halmanvendelse

OmrådeAfgrødeEnhedAnvendelse

2006-2017 — -

Prognose for vinterafgrøder til høst

AfgrødeEnhed

2000-2019 — 1.000 ha

Høstresultat

OmrådeAfgrødeEnhed

2006-2018 — -

Høstresultat (historisk)

Afgrøde

1920-1981 — -

Anvendelsen af korn

AfgrødePeriodeOprindelseType

1995-2017 — mio. kg

Lager og omsætning af korn

AfgrødeAktører

2000H1-2018H1 — mio. kg

Væksthuse

OmrådeStrukturforhold

1993-2017 — -

Væksthussektorens forbrug

ProduktionVæksthusareal i kvadratmeter (m2)Areal og forbrug

2002-2017 — -

Rå- og hjælpestoffer
Foderforbruget

FodermiddelOprindelseEnhed

1990:1991-2017:2018 — -

Fordeling af foder

FodermiddelAnvendelse

1992-2017 — mio. kg

Produktion af foder

FoderblandingPeriode

1990-2017 — mio. kg

Foderbalance efter fodermiddel, periode og anvendelse

FodermiddelPeriodeAnvendelse

2000-2017 — mio. kg

Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer

StoftypeMåleenhed

1983:1984-2016:2017 — -

Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed

PesticidgruppeMåleenhed

1981-2016 — -

Det samlede pesticidsalg

PesticidtypeMåleenhed

1981-2016 — -

Jordbrugets økonomi
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år)

VaregruppeIndekstype

1995-2017 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)

VaregruppeIndekstype

2015K1-2018K3 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)

VaregruppeIndekstype

1995M01-2018M12 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)

VaregruppeIndekstype

2015M01-2018M12 — -

Jordbrugets faste bruttoinvesteringer

InvesteringstypeBeløb

2010-2017 — mio. kr.

Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer

Investeringstype

2005-2017 — mio. kr.

Jordbrugets renteudgifter og gæld

Udgiftstype

2005-2017 — mio. kr.

Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen

ProduktIndekstype

2015-2017 — indeks

Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen

TypeIndekstype

2005-2016 — indeks

Direkte skatter og afgifter i landbruget

Type

1990-2017 — mio. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Type

1990-2017 — mio. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt

RegionType

2007-2017 — mio. kr.

Direkte tilskud til landbrugssektoren

Type

1990-2017 — mio. kr.

Kapitelstakster

KapitelstaksområderKornart

1985-2018 — kr. pr. 100 kg

Værdiberegning for foderstoffer

FoderEnhed

2000-2017 — -

Jordbrugets regnskaber
Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, region, standardoutputKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, årsværkKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, region, standardoutputKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, årsværkKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2017 — gns.

Regnskabsstatistik i 100 år

BedriftstypeEnhedRegnskabsposter

1916-2017 — -

Dækningsbidrag og jordrente

Regnskabsposter for planterProduktionsgrene

2008-2017 — -

Dækningsbidrag og nettooverskud

Regnskabsposter for husdyrProduktionsgrene

2008-2017 — -

Skovbrug
Skovarealet

OmrådeBevoksning

1990-2017 — ha

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsort

2006-2017 — 1.000 m3

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsortAreal

1990-2017 — 1.000 m3

Skovbrugets bruttofaktorindkomst

Type

1985-2017 — mio. kr.

Skovbedrifter

OmrådeSkovbedriftens arealDyrkning og hugst

2012-2017 — antal