Bedrifter
Bedrifter

OmrådeEnhedBedriftstypeAreal

2010-2017 — -

Bedrifter

OmrådeTypeAlder

2006-2017 — -

Bedrifter med forpagtning

OmrådeTypeAreal

2006-2017 — -

Bedrifter

OmrådeUdvalgte bedrifter, afgrøder og husdyr

2010-2010 — -

Maskiner og bedrifter med maskiner

OmrådeArealEnhedType

1982-2005 — -

Bedrifter

VirksomhedsformBedriftstype

2006-2017 — antal

Bedrifter

VirksomhedsformBedriftsstørrelser

2006-2017 — antal

Arbejdskraft i landbruget
Beskæftigede i landbruget

OmrådeEnhedTypeArbejdstid

2007-2016 — antal

Medhjælpere i landbruget

OmrådeAntal ansatteBedriftstype

1982-2016 — antal

Medhjælpere i landbruget

ArealAntal ansatteBedriftstype

1982-2016 — -

Bedrifter

OmrådeBeskæftigede uden for bedriften

2007-2016 — -

Bedrifter med andre aktiviteter end landbrug

OmrådeAktivitet

2007-2016 — antal

Afgrøder
Det dyrkede areal

OmrådeEnhedAfgrøde

2006-2018 — -

Afgrøder

AfgrødeEnhedAreal

1982-2017 — -

Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder

OmrådeAreal med afgrødenEnhed

2006-2017 — -

Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder

OmrådeAreal med afgrødenEnhed

1982-2017 — -

Bedrifter med korn

Område(2)BedriftstypeAreal

1982-2017 — -

Nettoareal og trætæthed for æbler og pærer

EnhedSortTræernes alder

2002-2017 — -

Afgrøder i væksthus

OmrådeAfgrødeEnhed

1982-2017 — -

Husdyr
Husdyrbestanden

OmrådeEnhedArt

2006-2017 — -

Husdyrbestanden

ArealEnhedArt

1982-2017 — -

Husdyrbestanden

EnhedBesætningsstørrelse

2013-2017 — antal

Besætningskombinationer med kvæg og svin

OmrådeTypeEnhed

2006-2017 — antal

Kvægbestanden

OmrådeArt

2008K1-2018K3 — antal

Bedrifter med pelsdyr

BedriftsoplysningerBesætningsstørrelse

2010-2017 — antal

Bedrifter med pelsdyr

OmrådeBedriftsoplysninger

2010-2017 — antal

Bedrifter med pelsdyr

OmrådeBedriftsoplysninger

2010-2017 — antal

Bedrifter med ræve og chinchillaer

EnhedBesætningsstørrelse

2010-2011 — antal

Bedrifter med pelsdyr

ArealstørrelseBedriftsoplysninger

2010-2017 — -

Svinebestanden

Type

1998K1-2018K4 — 1.000 stk.

Animalsk produktion
Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)

Indekstype

2015K1-2018K2 — -

Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år)

Indekstype

1995-2017 — mio. kr.

Slagtninger og produktion af kvæg

KategoriEnhed

1990-2017 — -

Slagtninger og produktion af kvæg

KategoriEnhed

1995M01-2018M08 — -

Slagtninger og produktion af svin

KategoriEnhed

1990-2017 — -

Slagtninger og produktion af svin

KategoriEnhed

1995M01-2018M08 — -

Slagtninger og produktion af fjerkræ

KategoriEnhed

1990-2017 — -

Slagtninger og produktion af fjerkræ

KategoriEnhed

1995K1-2018K2 — -

Mælkeproduktion og anvendelse

Enhed

1990-2017 — -

Mælkeproduktion og anvendelse

Enhed

1995M01-2018M08 — -

Ægproduktion og produktionsformer

Enhed

1990-2017 — -

Ægproduktion og produktionsformer

Enhed

1995K1-2018K2 — -

Slagtninger og eksport

KategoriEnhed

2005-2017 — 1.000 stk.

Produktion af pelsdyr

DyreartEnhed

1990-2017 — -

Vegetabilsk produktion
Frøproduktion

AfgrødeEnhed

1989-2017 — -

Produktion af frugt og grønt

OmrådeEnhedAfgrøde

2003-2017 — -

Halmudbytte og halmanvendelse

OmrådeAfgrødeEnhedAnvendelse

2006-2017 — -

Prognose for vinterafgrøder til høst

AfgrødeEnhed

2000-2018 — 1.000 ha

Høstresultat

OmrådeAfgrødeEnhed

2006-2017 — -

Høstresultat (historisk)

Afgrøde

1920-1981 — -

Anvendelsen af korn

AfgrødePeriodeOprindelseType

1995-2017 — mio. kg

Lager og omsætning af korn

AfgrødeAktører

2000H1-2017H2 — mio. kg

Væksthuse

OmrådeStrukturforhold

1993-2017 — -

Væksthussektorens forbrug

ProduktionVæksthusareal i kvadratmeter (m2)Areal og forbrug

2002-2017 — -

Rå- og hjælpestoffer
Foderforbruget

FodermiddelOprindelseEnhed

1990:1991-2016:2017 — -

Fordeling af foder

FodermiddelAnvendelse

1992-2017 — mio. kg

Produktion af foder

FoderblandingPeriode

1990-2017 — mio. kg

Foderbalance efter fodermiddel, periode og anvendelse

FodermiddelPeriodeAnvendelse

2000-2017 — mio. kg

Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer

StoftypeMåleenhed

0-2016:2017 — -

Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed

PesticidgruppeMåleenhed

1981-2016 — -

Det samlede pesticidsalg

PesticidtypeMåleenhed

1981-2016 — -

Jordbrugets økonomi
Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år)

VaregruppeIndekstype

1995-2017 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)

VaregruppeIndekstype

2015K1-2018K2 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)

VaregruppeIndekstype

2015M01-2018M08 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)

VaregruppeIndekstype

1995M01-2018M08 — -

Jordbrugets faste bruttoinvesteringer

InvesteringstypeBeløb

2010-2017 — mio. kr.

Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer

Investeringstype

2005-2017 — mio. kr.

Jordbrugets renteudgifter og gæld

Udgiftstype

2005-2017 — mio. kr.

Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen

TypeIndekstype

2005-2016 — indeks

Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen

ProduktIndekstype

2015-2017 — indeks

Direkte skatter og afgifter i landbruget

Type

1990-2017 — mio. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Type

1990-2017 — mio. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt

RegionType

2007-2017 — mio. kr.

Direkte tilskud til landbrugssektoren

Type

1990-2017 — mio. kr.

Kapitelstakster

KapitelstaksområderKornart

1985-2017 — kr. pr. 100 kg

Værdiberegning for foderstoffer

FoderEnhed

2000-2017 — -

Jordbrugets regnskaber
Resultatopgørelse for alle bedrifter

Bedriftstype, region, standardoutputRegnskabsposter

2008-2017 — -

Resultatopgørelse for heltidsbedrifter

Bedriftstype, årsværkRegnskabsposter

2008-2017 — -

Resultatopgørelse for deltidsbedrifter

BedriftstypeRegnskabsposter

2008-2017 — -

Familiernes økonomi for heltidsbedrifter

BedriftstypeRegnskabsposter

2008-2017 — 1.000 kr.

Familiernes økonomi for deltidsbedrifter

BedriftstypeRegnskabsposter

2008-2017 — 1.000 kr.

Nøgletal for alle bedrifter

Bedriftstype, region, standardoutputRegnskabsposter

2008-2017 — -

Nøgletal for alle heltidsbedrifter

Bedriftstype, årsværkRegnskabsposter

2008-2017 — -

Nøgletal for deltidsbedrifter

BedriftstypeRegnskabsposter

2008-2017 — -

Energiforbrug for heltidsbedrifter

BedriftstypeRegnskabsposter

2008-2017 — -

Regnskabsstatistik i 100 år

BedriftstypeEnhedRegnskabsposter

1916-2017 — -

Dækningsbidrag og jordrente

Regnskabsposter for planterProduktionsgrene

2008-2016 — -

Dækningsbidrag og nettooverskud

Regnskabsposter for husdyrProduktionsgrene

2008-2016 — -

Skovbrug
Skovarealet

OmrådeBevoksning

1990-2015 — ha

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsort

2006-2016 — 1.000 m3

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsortAreal

1990-2016 — 1.000 m3

Skovbrugets bruttofaktorindkomst

Type

1985-2016 — mio. kr.

Skovbedrifter

OmrådeSkovbedriftens arealDyrkning og hugst

2012-2016 — antal