Iværksættere
Foreløbige nye højvækstvirksomheder

Branche (DB07 10-grp)Variable

2013:2016-2014:2017 — -

Nye højvækstvirksomheder

Branche (DB07 10-grp)Variable

2004:2007-2013:2016 — -

Erhvervsdemografi
Virksomheder, der søgte finansiering

Branche (DB07)FinansieringsaktivitetPopulation

2007-2014 — pct.

Virksomheder, der søgte finansieringsformen

FinansieringsformUdfaldPopulation

2007-2014 — pct.

Virksomheder, der søgte finansiering hos lånefinansieringskilden

LånefinansieringskildeUdfaldPopulation

2007-2014 — pct.

Erhvervsdemografi

Branche (DB07 127-grp)StatusEnhed

2001-2016 — antal

Erhvervsdemografi

Branche (DB07 19-grp)Omsætning og eksport

2001-2016 — 1.000 kr.

Erhvervsdemografi

RegionBranche (DB07 10-grp)Enhed

2007-2016 — antal

foreløbig erhvervsdemografi

RegionBranche (DB07 10-grp)Enhed

2016-2017 — antal

Erhvervsdemografi

EjerformEnhed

2001-2016 — antal

Erhvervsdemografi

Branche (DB07 10-grp)EnhedStart år

2001-2016 — -

Erhvervsdemografi

Firmastørrelse (fuldtidsansatte)Enhed

2001-2016 — antal

Erhvervsdemografi

KommuneEnhed

2007-2016 — antal

Konkurser
Erklærede konkurser

Nøgletal

2009M01-2019M01 — -

Erklærede konkurser

Branche

2009M01-2019M01 — antal

Erklærede konkurser

Levetid

2009M01-2019M01 — antal

Erklærede konkurser

Omsætning

2009M01-2019M01 — antal

Erklærede konkurser

Beskæftigede

2009M01-2019M01 — antal

Erklærede konkurser

Region

2009M01-2019M01 — antal

Erklærede konkurser (historisk sammendrag)

Sæsonkorrigering

1979M01-2019M01 — antal