Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter
Betalingsbalancens hovedposter månedlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2019M01 — mio. kr.

Betalingsbalancens hovedposter

PosterIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringLand

2005M01-2019M01 — mia. kr.

Betalingsbalance, kvartal

PosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2018K4 — mio. kr.

Betalingsbalance, årlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005-2017 — mio. kr.

Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2019M01 — mio. kr.

Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion

PosterIndtægt/udgiftLand

2005-2017 — mio. kr.

Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion (detaljeret)

PosterIndtægt/udgiftLand

2016-2017 — mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster
Betalingsbalancens finansielle poster

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005M01-2019M01 — mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster komprimeret

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005M01-2019M01 — mio. kr.

Udenlandske porteføljeinvesteringer

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005M01-2019M01 — mio. kr.

Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2005K1-2018K4 — mia. kr.

Kapitalbalance
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005K1-2018K3 — mio. kr.

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, komprimeret

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005K1-2018K3 — mio. kr.

Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2004-2017 — mia. kr.

Papirer udstedt i udlandet

PapirtypeKuponValutaLøbetidUdstedersektorUdstedelseslandVærdiansættelseDatatype

2003M01-2019M01 — mio. kr.