Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter
Betalingsbalancens hovedposter månedlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2017M11 — mio. kr.

Betalingsbalancens hovedposter

PosterIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringLand

2005M01-2017M11 — mia. kr.

Betalingsbalance, kvartal

PosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2017K3 — mio. kr.

Betalingsbalance, årlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005-2016 — mio. kr.

Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2017M11 — mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster
Betalingsbalancens finansielle poster

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005M01-2017M11 — mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster komprimeret

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005M01-2017M11 — mio. kr.

Udenlandske porteføljeinvesteringer

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005M01-2017M11 — mio. kr.

Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2005K1-2017K3 — mia. kr.

Kapitalbalance
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005K1-2017K3 — mio. kr.

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, komprimeret

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005K1-2017K3 — mio. kr.

Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2004-2016 — mia. kr.

Papirer udstedt i udlandet

PapirtypeKuponValutaLøbetidUdstedersektorUdstedelseslandVærdiansættelseDatatype

2003M01-2017M11 — mio. kr.