Forsikrings- og pensionsselskaber
Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2017 — mio. kr.

Livsforsikringsselskabernes balance

Aktiv/passiv

2001-2017 — mio. kr.

Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2017 — mio. kr.

Skadesforsikringsselskabernes balance

Aktiv/passiv

2001-2017 — mio. kr.

Pensionskasser

Aktiv/passivType

2000-2017 — mio. kr.

Den finansielle sektor, hovedtal

InstitutionType

2001-2017 — mia. kr.