Forbrugerkredit
Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

Type

1999K1-2017K3 — mio. kr.

Finansieringsselskaber
Finansieringsselskabernes anskaffelse af leasingaktiver, samt beholdning af leasingaktiver ultimo året

Type

2001-2016 — mio. kr.

Finansieringsselskaber

TypeNyudlån / beholdning ultimo

2001-2016 — mio. kr.

Finansieringsselskaber, resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2016 — mio. kr.

Finansieringsselskaber, balance

Aktiv/passiv

2001-2016 — mio. kr.

Investeringsforeninger
Investeringsforeningernes balance fordelt

AfdelingstypeInstrumentDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeninger - medlemmernes formue fordelt

AfdelingstypeInvesteringsmarkedDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeninger - medlemmernes formue fordelt efter afdelingstype, land, sektor og datatype

AfdelingstypeLandSektorDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeningsstatistik - medlemmernes formue fordelt

InvesteringsmarkedSektorDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeninger - medlemmernes formue fordelt

AfdelingstypeRisikoSektorDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeninger - udvalgte instrumenter fordelt

AfdelingstypeInstrumentLandSektorDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeningernes beholdning af obligationer mv. fordelt

LøbetidLandSektorDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.

Investeringsforeninger - udvalgte instrumenter fordelt efter instrument, valuta og datatype

InstrumentValutaDatatype

2010M01-2017M12 — mia. kr.