Pengeinstitutter
Nøgletal for pengeinstitutter

NøgletalRapporterende institutSektor for korrigeret udlån

2003M03-2018M12 — -

MFI-balance og strømstatistik

Instrument

2002K1-2018K4 — mia. kr.

Pengeinstitutternes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

1991-2017 — mio. kr.

Pengeinstitutternes særlige indlånsformer

Type

2001-2017 — mio. kr.

Indenlandsk indlån i pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2018M12 — -

Indlån i pengeinstitutter i alt

InstrumentDatatypeSektor i ind- og udlandLandValuta

2003M01-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorVariabelt eller fast forrentetReferencerenteAfdragFormål for udlån til husholdninger

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv

DatatypeIndenlandsk sektorVariabelt eller fast forrentetReferencerenteAfdragTid til næste rentefikseringFormål for udlån til husholdninger

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)RestløbetidTid til næste rentefikseringFormål for udlån til husholdninger

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter

DatatypeValutaBranche

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Udlån fra pengeinstitutter i alt

DatatypeSektorLandValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk indlån i pengeinstitutter

DatatypeBranche

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Realkreditinstitutter
Nøgletal for realkreditinstitutter

NøgletalSektor

2003M03-2018M12 — -

Realkreditinstitutternes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2017 — mio. kr.

Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter

DatatypeValutaBranche

2013M09-2018M12 — -

Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaEjendomskategoriVariabelt eller fast forrentetAfdrag

2013M09-2018M12 — mio. kr.

Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter

DatatypeIndenlandsk sektorEjendomskategoriVariabelt eller fast forrentetTid til næste rentefikseringReferencerenteAfdrag

2013M09-2018M12 — mio. kr.

MFI-sektoren
Nøgletal for MFI-sektoren

NøgletalSektor

2003M01-2018M12 — -

Indlån i den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken

InstrumentDatatypeSektorValuta

2003M01-2018M12 — mio. kr.

MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken

Disaggregerede balanceposterDatatypeRapporterende institut

2003M01-2018M12 — mio. kr.

MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken

Aggregerede balanceposterDatatypeRapporterende institut

2003M01-2018M12 — mio. kr.

Udlån fra den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken

DatatypeSektorValuta

2003M01-2018M12 — mio. kr.

Penge- og realkreditinstitutters udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder - lang tidsserie

DatatypeRapporterende institutSektorLandValuta

2003M01-2018M12 — mio. kr.

Financial Soundness Indikatorer

Indikator

2005K1-2018K3 — pct.

Danmarks Nationalbank
Nationalbankens internationale reserveaktiver

InstrumentAktivtypeDatatypeValuta

1999M12-2018M12 — mia. kr.

Forudbestemte og betingede betalinger i relation til international likviditet

EgensektorInstrumentDatatypeBetalingsfrist

1999M12-2018M12 — mia. kr.

Specifikation til Nationalbankens balance

BalanceInstrument

2005M01D03-2019M02D19 — mia. kr.

Specifikation til Nationalbankens balance - Transaktioner

SpecifikationInstrument

1987M01-2019M01 — mia. kr.

Specifikation til Nationalbankens balance - Beholdninger

SpecifikationInstrument

1987M01-2019M01 — mia. kr.

Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2002-2017 — mio. kr.

Udlån til private og erhverv
Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for private (Nettotal)

InstitutgruppeSpørgsmålPeriode

2008K4-2018K4 — -

Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for erhvervsvirksomheder (Nettotal)

InstitutgruppeBrancheSpørgsmålPeriode

2008K4-2018K4 — -