VP-registrerede værdipapirer, aggregeret statistik
Realkreditpapirstatistik

PapirtypeKuponValutaLøbetidInvestorsektorVærdiansættelseDatatype

1999M12-2018M12 — mio. kr.

Værdipapirstatistik

PapirtypeKuponValutaLøbetidUdstedersektorInvestorsektorVærdiansættelseDatatype

1999M12-2018M12 — mio. kr.

Udbytter for VP-registrerede værdipapirer

PapirtypeUdstedersektor

1999M12-2018M12 — mio. kr.

Værdipapirstatistik

ISIN_NAVNInvestorsektor

2005M01-2018M12 — mio. kr.

VP-registrerede værdipapirer, fondskode
VP-registrerede papirer

PapirtypeValutaUdstederbrancheInvestorbrancheVærdiansættelseDatatype

2008M11-2018M12 — mio. kr.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

ISIN

2005M01-2018M12 — koncentrationsmål

Strukturerede obligationer
Strukturerede obligationer fordelt på forskellige karakteristika

Underliggende aktivtypeOptionstyperHovedstolsgarantiLøbetid (oprindelig løbetid)KupontypeVærdiansættelseDatatype

1999M12-2018M12 — mio. kr.

Strukturerede obligationer fordelt på underliggende aktivtype og investorsektor

Underliggende aktivtypeInvestorsektorVærdiansættelseDatatype

1999M12-2018M12 — mio. kr.