Kommunernes regnskaber
Udvalgte kommunale regnskabstal

OmrådeNøgletalBrutto-/nettoudgifterPrisenhed

2008-2017 — kr.

Kommunale regnskaber (1000 kr.)

OmrådeHovedkontoDranstArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Kommunale regnskaber (1000 kr.)

OmrådeFunktionDranstArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Kommunale finansieringsregnskaber (1000 kr.)

OmrådeDranstArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Kommunernes balance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2017 — 1.000 kr.

Kommunernes åbningsbalance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2007 — 1.000 kr.

Kommunernes driftsregnskab (1.000 kr.)

OmrådeGrupperingArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Forskydninger i anden kortfristet gæld til staten m.v.

OmrådeGruppering

2007-2017 — 1.000 kr.

Kommunale foreløbige regnskaber (1.000 kr.)

HovedkontoDranstArt

2011-2017 — 1.000 kr.

Kommunale foreløbige regnskaber (1.000 kr.)

FunktionDranstArt

2011-2017 — 1.000 kr.

Kommunernes finansielle aktiver og passiver

Funktion

2007K1-2018K4 — 1.000 kr.

Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.)

Funktion

2007K1-2018K4 — 1.000 kr.

Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.)

Funktion

2007K1-2018K4 — 1.000 kr.

Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.)

FunktionGruppering

2007K1-2018K4 — 1.000 kr.

Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.)

FunktionDranst

2007K1-2018K4 — 1.000 kr.

Kommunernes budgetter
Kommunale budgetter (1000 kr.)

KommuneHovedkontoDranstArtPrisenhed

2009-2019 — -

Kommunale finansieringsbudgetter (1000 kr.)

KommuneDranstArt

2007-2019 — 1.000 kr.

Kommunale budgetter (1000 kr.)

KommuneFunktionDranstArtPrisenhed

2009-2019 — -

Kommunale driftsbudgetter (1.000 kr.)

KommuneGrupperingArt

2007-2019 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber
Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoDranstArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoDranstArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Regionernes balance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2017 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoTværgående grupperingerArt

2007-2017 — 1.000 kr.

Regionernes foreløbige regnskaber

HovedkontoDranstArt

2011-2017 — 1.000 kr.

Regionernes foreløbige regnskaber

FunktionDranstArt

2011-2017 — 1.000 kr.

Regionernes finansielle aktiver og passiver

Funktion

2007K2-2018K4 — 1.000 kr.

Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.)

Funktion

2007K2-2018K4 — 1.000 kr.

Regionernes langfristede gæld (1000 kr.)

Funktion

2007K2-2018K4 — 1.000 kr.

Regionernes åbningsbalance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2007 — 1.000 kr.

Regionernes budgetter
Region budgetter (1000 kr.)

RegionHovedkontoDranstArt

2007-2019 — 1.000 kr.

Region budgetter (1000 kr.)

RegionFunktionDranstArt

2007-2019 — 1.000 kr.