Produktivitet
Arbejdsproduktivitet

BranchePrisenhed

1966-2017 — -

Produktivitetsudviklingen

BrancheTypePrisenhed

1967-2017 — pct.

Vækstregnskab

BrancheTypePrisenhed

1967-2017 — pct.

Input-output tabeller
Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeTilgang fra brancheAnvendelsePrisenhed

1966-2015 — mio. kr.

Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeTilgang fra brancheAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2015 — mio. kr.

Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2015 — mio. kr.

Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2015 — mio. kr.

Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Beskæftigelse og timer

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2015 — -

Beskæftigelse og timer (69-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Udgifter til offentligt forbrug
Udgifter til offentligt forbrug

TransaktionPrisenhed

2007-2017 — mio. kr.