Nøgletal, årligt nationalregnskab
Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv.

TransaktionPrisenhed

1966-2017 — -

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

TransaktionPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH

TransaktionPrisenhed

1995-2017 — -

Årligt nationalregnskab, hele økonomien
0 Varer og tjenester

TransaktionPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter)

TransaktionPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet (hovedposter)

Transaktion

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt)

TransaktionPrisenhed

1995-2017 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt)

Transaktion

1966-2017 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet (oversigt)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

1 Produktion og BNP (detaljeret)

TransaktionPrisenhed

1995-2017 — mio. kr.

2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet (detaljeret)

Transaktion

1995-2017 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

FormålPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (41 grp)

FormålPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp)

FormålPrisenhed

1966-2015 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område

VarighedPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Forbrugsudgift

ForbrugsartPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Individuelt forbrugsudgift

ForbrugsartFormålPrisenhed

1995-2015 — mio. kr.

Kollektiv forbrugsudgift

ForbrugsartFunktionPrisenhed

1995-2015 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver

Beholdning / strømAktivPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Bruttoinvesteringer

AktivPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Finansielle konti, hele økonomien, detaljeret

KontoFinansielt instrumentAktiv/passiv

1994-2017 — mio. kr.

Beskæftigelse og befolkning

Socioøkonomisk status

1966-2017 — antal

Årligt nationalregnskab, brancher
Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Beskæftigelse og timer (69-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Beskæftigelse og timer (117-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2015 — -

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2015 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Årligt nationalregnskab, sektorer
1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter)

TransaktionSektor

1971-2017 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter)

TransaktionSektor

1971-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

1 Produktion og BVT (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel)

TransaktionSektor

1995-2017 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver,

Beholdning / strømAktivSektor

1995-2017 — mio. kr.

Finansielle transaktioner og statuskonto (mio.kr.)

KontoFinansielt instrumentAktiv/passivSektorKonsolideret/ukonsolideret

1994-2017 — mio. kr.