Forbrugsundersøgelsen
Husstandenes årlige forbrug

ForbrugsartHusstandsgrupperPrisenhed

1994-2016 — kr. pr. husstand

Sammenhæng mellem indkomster og forbrug

TypeHusstandsgrupper

1993:1995-2015:2016 — kr. pr. husstand

Husstandenes økonomi

Udvidede husstandsgrupperØkonomiske hovedstørrelser

1993:1995-2015:2016 — kr. pr. husstand

Forbrugsundersøgelsen prisfremskrevet

ForbrugsartHusstandsgrupperForbrugsundersøgelse

2005-2014 — kr. pr. husstand

Forbrug og salg af alkohol og tobak
Forbrug og salg af alkohol og tobak pr. indbygger

Type

1955-2017 — -

Forbrug og salg af alkohol

Type

1955-2017 — indeks

Forbrug og salg af alkohol og tobak

Type

1955-2017 — -

Elektronik i hjemmet
Familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet

Forbrugsart

1990-2018 — pct.

Forbrugerforventninger
Forbrugerforventninger (nettotal)

Indikator

1974M10-2018M10 — -