Fravær
Fravær

SektorKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagUddannelseFraværsindikator

2015-2016 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagBrancheFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagOmrådeFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagAlderFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær på statslige arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagBranche (DB07)Fraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær på statslige arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær på kommunale arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær på regionale arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2016 — -

Fravær på private arbejdspladser

Branche (DB07)ArbejdsfunktionKønStørrelsesgruppeFraværsindikatorFraværsårsag

2013-2016 — -

Fravær på private arbejdspladser

ArbejdsfunktionKønFraværsindikatorFraværsårsag

2013-2016 — -

Fravær i forbindelse med egen sygdom

SektorKønFraværsindikatorPeriodelængde

2013-2016 — -

Arbejdsstandsninger
Arbejdsstandsninger

BrancheEnhed

1996-2016 — antal