Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed
Arbejdsmarkedstilknytning

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatusAlderKøn

2007M01-2019M01 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatusAlderKøn

2007M01-2019M01 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

1996K1-2018K4 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

1996K1-2018K4 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2000-2018 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2000-2018 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusOmråde

2007K1-2018K4 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusOmråde

2007K1-2018K4 — pct.

Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning

Beskæftigelsesstatus

1996K1-2018K4 — 1.000 personer

Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent)

Beskæftigelsesstatus

1996K1-2018K4 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2007-2018 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2007-2018 — pct.

AKU-ledighedens sammensætning

LedighedsstatusKøn

2007K1-2018K4 — 1.000 personer

Bruttoledige

YdelsestypeBeskæftigelsesstatus

2007K1-2018K4 — 1.000 personer

Registreret ledighed
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)

Ydelse, køn og alderSæsonkorrigering og faktiske tal

2007M01-2019M01 — -

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)

OmrådeSæsonkorrigering og faktiske tal

2007M01-2019M01 — -

Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse)

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2017M07-2019M01 — antal

Fuldtidsledige

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2007M01-2018M07 — antal

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse)

OmrådeAlderKøn

2017M07-2019M01 — pct.

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeAlderKøn

2007M01-2018M07 — pct.

Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse)

OmrådeAlderKønA-kasse

2017M07-2019M01 — pct.

Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere

YdelsestypeSæsonkorrigering

2007M01-2019M01 — antal

Fuldtidsledige

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2007K1-2018K4 — antal

Fuldtidsledige og ledighedsberørte

TypeYdelsestypeAlderKønLedighedsgrad

2007K1-2018K4 — antal

Fuldtidsledige

OmrådeOprindelseslandKøn

2007K1-2018K4 — antal

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeAlderKøn

2007K1-2018K4 — antal

Fuldtidsledige

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2007-2017 — antal

Fuldtidsledige/ledighedsberørte

TypeYdelsestypeAlderKønLedighedsgrad

2007-2017 — antal

Fuldtidsledige

OmrådeOprindelseslandKøn

2007-2017 — antal

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeAlderKøn

2007-2017 — pct.

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeOprindelseslandKøn

2007-2016 — pct.

Fuldtidsledige

OmrådePersoner/pct.Højeste fuldførte uddannelseAlderKøn

2007-2017 — -

Fuldtidsledige (netto)

KønPersoner/pct.

1979-2017 — antal

Langtidsledige

OmrådeEnhedAlderKøn

2009M01-2018M08 — -

Langtidsledige forsikringsaktive

A-kasseEnhedKøn

2009M01-2018M08 — -

Langtidsledige forsikringsaktive

A-kasseEnhedAlder

2009M01-2018M08 — -

Ledighedsforløb

VarighedEnhedYdelsestypeKøn

2008M07-2018M08 — -

Ledighedsforløb

VarighedEnhedYdelsestypeAlder

2008M07-2018M08 — -

Forsikringsaktive

OmrådeA-kasseAlderKøn

2000M04-2019M01 — antal

Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november)

OmrådeAlderKøn

2008-2017 — antal

Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november)

HerkomstOprindelseslandAlderKøn

2007-2016 — antal

Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november)

HerkomstOprindelseslandOmråde

2007-2016 — antal