Anmeldte forbrydelser
Anmeldte forbrydelser

Overtrædelsens art

1995K1-2018K4 — antal

Anmeldte forbrydelser

OmrådeOvertrædelsens art

2007K1-2018K4 — antal

Anmeldte forbrydelser, sæsonkorrigeret

Overtrædelsens art

1995K1-2018K4 — antal

Anmeldte forbrydelser og sigtelser

Overtrædelsens artAnmeldte og sigtede

1995-2018 — antal

Anmeldte forbrydelser og sigtelser

OmrådeOvertrædelsens artAnmeldte og sigtede

2007-2018 — antal

Ofre for anmeldte forbrydelser
Ofre for anmeldte forbrydelser

Overtrædelsens artAlderKøn

2001-2017 — antal

Domme
Strafferetlige afgørelser

Overtrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

1980-2017 — antal

Befolkningen

OmrådeAlderKøn

2007-2017 — antal

Strafferetlige afgørelser

National oprindelseOvertrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

1995-2017 — antal

Strafferetlige afgørelser

OmrådeOvertrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

2007-2017 — antal

Betingede frihedsstraffe

OmrådeKønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestypeStraflængde

2007-2017 — antal

Ubetingede frihedsstraffe

OmrådeKønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestypeStraflængde

2007-2017 — antal

Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe

KønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestype

2007-2017 — antal

Gennemsnitlig straflængde (mdr.) for ubetingede frihedsstraffe

KønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestype

2007-2017 — antal

Afgjorte biforhold

Overtrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

1980-2017 — antal

Dømte personer
Skyldige personer

KønAlderOprindelsesland

2000-2017 — antal

Skyldige personer

Overtrædelsens artOprindelsesland

2000-2017 — antal

Skyldige personer

OprindelseslandAfgørelsestype

2000-2017 — antal

Skyldige personer

OmrådeKønAlderNational oprindelse

2005-2017 — antal

Skyldige personer

OmrådeOvertrædelsens art

2005-2017 — antal

Skyldige personer

OmrådeAfgørelsestype

2005-2017 — antal

Skyldige personer

KønAlderHerkomst

2000-2017 — antal

Skyldige personer

Overtrædelsens artHerkomst

2000-2017 — antal

Skyldige personer

AfgørelsestypeHerkomst

2000-2017 — antal

Tilbagefald til kriminalitet
Personer

KønAlderVarighed til tilbagefaldOprindelig strafOprindelig lovovertrædelse

2007:2009-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderOprindelig lovovertrædelseLovovertrædelse ved første tilbagefald

2007:2009-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderOprindelig strafOprindelig lovovertrædelseLovovertrædelse ved første tilbagefaldStraf ved første tilbagefald

2007:2009-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderOprindelig strafOprindelig lovovertrædelseLovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)Straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2007:2009-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderOprindelig strafOprindelig lovovertrædelseRecidiv hændelser

2007:2009-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderUddannelseVarighed til tilbagefald

2008:2010-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderUddannelseLovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2008:2010-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderUddannelseStraf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2008:2010-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderUddannelseRecidiv hændelser

2008:2010-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderTidligere dommeRecidiv hændelserVarighed til tilbagefald

2009:2011-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderTidligere dommeRecidiv hændelserStraf ved første tilbagefald

2009:2011-2014:2016 — antal

Personer

KønAlderTidligere dommeRecidiv hændelserStraf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2009:2011-2014:2016 — antal

Fødselsårgangenes kriminalitet
Fødselsårgange (opgjort pr 31. december 2017)

EnhedFødselsårKønAlder ved første domLovovertrædelse

2017-2017 — -

Fødselsårgange (opgjort pr. 31. december 2017)

EnhedFødselsårKønAlder ved første frihedsstrafFrihedsstraf

2017-2017 — -

Domme (opgjort pr. 31. december 2017) fordelt på fødselsårgang

EnhedFødselsårKønAlder på domstidspunktetLovovertrædelse

2017-2017 — -

Domme til frihedsstraf (opgjort pr. 31. december 2017)

EnhedFødselsårKønFrihedsstrafAlder på domstidspunktet

2017-2017 — -

Frihedsberøvelser
Anholdelser

KønOvertrædelsens artAfslutningsmådeAlder

2015-2017 — antal

Anholdelser

KønAlderBopæl i Danmark

2015-2017 — antal

Anholdelser

Bopæl i DanmarkOvertrædelsens art

2015-2017 — antal

Anholdelser

KønAlderUddannelse

2015-2017 — antal

Anholdelser

Overtrædelsens artUddannelse

2015-2017 — antal