Fødsler
Levendefødte

FødselsdagFødselsmåned

2007-2016 — antal

Levendefødte

Moders alderBarnets køn

1973-2016 — antal

Levendefødte

OmrådeModers herkomstModers oprindelseslandModers statsborgerskabModers alderBarnets køn

2007-2016 — antal

Levendefødte og døde

Bevægelse

1901M01-2017M09 — antal

Fødte og døde

SognBevægelse

2007K1-2017K3 — antal

Levendefødte

Moders alderLevendefødtnummer

1997-2016 — antal

Levendefødte og dødfødte

FødselslængdeLevende-/dødfødteFødselstypeKøn

1997-2016 — antal

Levendefødte og dødfødte

FødselsvægtLevende-/dødfødteFødselstypeKøn

1997-2016 — antal

Enkelt- og flerfødsler

Fødselstype

1850-2016 — antal

Flerfødsler fordelt

Fødselstype

1911-2016 — antal

Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre

Alder

1901-2016 — -

Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre

OmrådeAlder

2006-2016 — gns.

Aborter

Alder

1995-2015 — antal

Fertilitet
Fertilitetskvotienter

Alder

1973-2016 — fertilitetskvotient

Samlet fertilitet

Herkomst

1986-2016 — fertilitetskvotient

Fertilitetskvotienter

OmrådeAlder

2006-2016 — fertilitetskvotient

Adoptioner
Adoptioner

AdoptionstypeAdoptantBarnets kønBarnets alderBarnets fødeland

2014-2016 — antal

Adoptioner

AdoptionstypeBarnets kønBarnets alderMandens alderKvindens alder

2014-2016 — antal