Udsatte børn og unge
Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december

OmrådeForanstaltningAlderKøn

2011-2016 — antal

Støtte pr. 31. december til udsatte børn og unge (nettoopgørelse)

OmrådeForanstaltningAlderKøn

2011-2016 — antal

Anbragte børn og unge (ultimo kvartalet) (erstatter ANB2)

AnbringelsesstedAlderKøn

2011K1-2018K2 — antal

Anbragte børn og unge (ultimo kvartalet)

ForanstaltningAlderKøn

2011K1-2018K2 — antal

Anbragte børn og unge (ultimo kvartalet)

AdministrationskommuneAnbringelsesstedForanstaltningAlderKøn

2011K1-2018K2 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AnbringelsesstedAlderKøn

2011-2017 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

ForanstaltningAlderKøn

2011-2017 — antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneAnbringelsesstedForanstaltningAlderKøn

2011-2017 — antal

Iværksatte anbringelser af børn og unge

AdministrationskommuneAnbringelsesstedAlderKøn

2011-2017 — antal

Underretninger vedr. børn

AdministrationskommuneUnderrettereAlderKøn

2015-2017 — antal

Børn der er modtaget underretninger om

AdministrationskommuneUnderretningerAlderKøn

2015-2017 — antal

Årsager til underretninger vedr. børn

AdministrationskommuneÅrsagUnderrettereAlderKøn

2015-2017 — antal

Afgørelser om anbringelser hvor den udslagsgivende årsag ligger hos barnet

OmrådeÅrsag til anbringelseAlderKøn

2006-2016 — antal

Afgørelser om anbringelser hvor den udslagsgivende årsag ligger hos forældrene

OmrådeÅrsag til anbringelse

2006-2016 — antal

Ændringer i anbringelsen

OmrådeÅrsager til ændringAlderKøn

2014-2016 — antal

Sammenbrud i anbringelsen

OmrådeÅrsag til sammenbrudOpfølgning på sammenbrudKøn

2013-2016 — antal

Særlige dagtilbud samt døgninstitutioner for børn og unge

OmrådeIndskrevneKlienttypeAlder

2008-2017 — antal

Udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år)

OmrådeForanstaltning

2011-2016 — pct.

Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge

Foranstaltning

2002-2017 — mio. kr.

Gennemført 9. klasse for udsatte (inkl. tidligere udsatte)

OmrådeUddannelsesniveauForanstaltning

2010-2015 — antal

Undervisning på alderssvarende klassetrin for udsatte (inkl. tidligere udsatte)

OmrådeKlassetrinUddannelsesstatusForanstaltning

2010-2015 — antal

Gennemført uddannelse for 25 årige

OmrådeUddannelsesniveauForanstaltning

2010-2015 — antal

Ulovligt fravær blandt børn og unge

OmrådeForanstaltningFraværsprocent

2010-2015 — andel i pct.

Resultater (pointskala 0-100), fra nationale test

ForanstaltningProfilområderKøn

2010-2016 — -

Udsatte børns fritidsaktiviteter

AlderKønEnhedHyppighed

2014-2016 — -

Venskaber hos udsatte børn

AlderKønEnhedVenskaber

2014-2016 — -

Udsatte børns voksenkontakt

AlderKønEnhedHyppighed

2014-2016 — -

Udsatte børns kontakt til forældre

AlderKønEnhedKontakt til forældre

2014-2016 — -

Udsatte børns trivsel generelt

AlderKønEnhedTrivsel

2014-2016 — -

Kriminalitet for udsatte (inkl. tidligere udsatte)

OmrådeOvertrædelsens artForanstaltning

2010-2015 — antal

Misbrug blandt udsatte (inkl. tidligere udsatte)

BopælsregionBehandlingMål/kontrolgruppe

2009-2015 — antal

Selvmord blandt udsatte (inkl. tidligere udsatte)

Mål/kontrolgruppe

2007-2016 — antal

Børnetilskud og børnefamilieydelse
Familier med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4. kvartal

OmrådeTilskudsart

2007-2017 — antal

Børn med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4. kvartal

OmrådeTilskudsart

2007-2017 — antal

Handicapområdet
Handicapydelser (Antal)

OmrådeHandicapydelseHandicaptilbud

2013K4-2017K2 — antal

Handicapydelser

HandicapydelseUddannelseCivilstandAlderKøn

2013K4-2017K2 — antal

Handicapydelser

HandicapydelseForsørgelsesgrundlag

2013K4-2017K2 — antal

Handicapydelser

HandicapydelseHandicaptilbudMålgruppe

2013K4-2017K2 — antal

Handicapydelser

OmrådeHandicapydelseHandicaptilbud

2014-2016 — antal

Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere)

OmrådeHandicapydelseHandicaptilbud

2013K4-2017K2 — pr. 1.000 indb.

Bevilget støtte til handicapbil

OmrådeEnhed

2011-2016 — -

Afslag af støtte til handicapbil

OmrådeEnhed

2010-2016 — -

Sociale ydelser til ældre
Leverandører af privat hjemmehjælp

Område

2008-2017 — antal

Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2017 — antal

Modtagere af forebyggende hjemmebesøg,

OmrådeHjemmebesøgAlderKøn

2016-2017 — antal

Udskrivninger og sengedage for personer 67 år og derover,

OmrådeEnhedDiagnose

2007-2017 — antal

Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover,

OmrådeEnhedDiagnose

2012-2017 — -

Serviceindikatorer (pct. af befolkningen)

OmrådeServiceydelser

2008-2017 — pct.

Modtagere af rehabilitering

OmrådeAlderKøn

2017-2017 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2017 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2017 — timer

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg,

OmrådeYdelsestypeTimer pr. ugeAlderKøn

2008-2017 — antal

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2009-2017 — antal

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2017 — pct.

Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2010-2017 — pct.

Personer visiteret til madservice

OmrådeMadservice

2008-2017 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2011-2017 — antal

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2011-2017 — -

Hjemmehjælpsbesøg der gennemføres planmæssigt

Område

2012-2017 — pct.

Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg,

OmrådeYdelsestypeTimer pr. ugeAlderKøn

2011-2017 — antal

Modtagere af leveret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2013-2017 — pct.

Pladser på ældreområdet

OmrådeForanstaltningsartPladstype

2007-2017 — antal

Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover

EnhedOmråde

2009-2017 — -

Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig,

OmrådeAlderKøn

2008-2017 — antal

Indskrevne i pleje- og ældreboliger

OmrådeAlderForanstaltningsart

2007-2017 — antal

Sociale ydelser til voksne
Husstande med boligsikring i december

OmrådeBoligsikringsart

2007-2017 — antal

Udbetalte beløb til boligsikring (1000 kr) i december

OmrådeBoligsikringsart

2007-2017 — 1.000 kr.

Husstande med boligydelse i december

OmrådeBoligydelsesart

2007-2017 — antal

Udbetalte beløb til boligydelse (1000 kr) i december

OmrådeBoligydelsesart

2007-2017 — 1.000 kr.

Boligsikring i december

FamilietypeEnhed

1967-2011 — -

Boligydelse i december

PensionsstatusEnhed

1967-2011 — -

Boligsikring til nye førtidspensionister

Enhed

2003-2017 — -

Stofmisbrug
Stofmisbrugsbehandling

OmrådeAktivitet i året

2015-2017 — antal

Stofmisbrugsbehandling

OmrådeNøgletal

2015-2017 — antal

Stofmisbrugsbehandling

NøgletalKønAlder

2015-2017 — antal

Stofmisbrugsbehandling

OmrådeBehandlingsgaranti

2015-2017 — -

Stofmisbrugsbehandling

MyndighedskommuneAfslutningsstatus

2015-2017 — -

Boformer og kvindekrisecentre
Personer på boformer

AlderOpholdKøn

2007-2015 — antal

Personer på boformer

AlderOvernatningKøn

2007-2015 — antal

Ophold på opholdssteder

OvernatningAlderKøn

2007-2015 — antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

BopælsregionVarighedBeboerstatus

2017-2017 — antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

HerkomstVarighedBeboerstatus

2017-2017 — antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

AlderVarighedBeboerstatus

2017-2017 — antal

Personale inden for omsorg og pleje
Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede

OmrådeArbejdsfunktion

2016-2017 — antal

Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede

OmrådeHovedkonto

2016-2017 — antal

Personale i kommunal tandpleje og sundhedspleje, fuldtidsbeskæftigede

OmrådeFunktion

2016-2017 — antal