16-64-årige offentligt forsørgede
Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret)

YdelsestypeKønAlder

2007K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret)

Ydelsestype

2007K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

TypeYdelsestypeAlderKøn

2007K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeOprindelseslandKøn

2007K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

YdelsestypeSektorKønAlder

2008K1-2018K2 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007-2017 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

TypeYdelsestypeAlderKøn

2007-2017 — antal

Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007-2017 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeOprindelseslandKøn

2007-2017 — antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

YdelsestypeSektorKønAlder

2008-2017 — antal

Kontanthjælp
Kontanthjælpsmodtagere

VisitationAlderKøn

2007M01-2018M09 — antal

Kontanthjælpsmodtagere

YdelsestypeAlderKøn

2007M01-2018M09 — antal

Kontanthjælp

EnhedYdelsestypeVisitation

2007M01-2018M09 — -

Kontanthjælp

OmrådeEnhedVisitation

2007M01-2018M09 — -

Kontanthjælp

EnhedYdelsestype (detaljeret)

2016M01-2018M09 — -

Kontanthjælp

OmrådeEnhedYdelsestype

2007M01-2018M09 — -

Kontanthjælp

EnhedVisitationAlderKøn

2007-2017 — -

Kontanthjælp

EnhedYdelsestypeAlderKøn

2007-2017 — -

Kontanthjælp

EnhedYdelsestypeVisitation

2007-2017 — -

Kontanthjælp

EnhedOmråde

2007-2017 — -

Helårsmodtagere af kontanthjælp

OmrådeVisitation

2007-2017 — -

Kontanthjælp (detaljeret)

EnhedYdelsestype

2016-2017 — -

Kontanthjælp

EnhedYdelsestypeFamilietype

2007-2017 — -

Helårsmodtagere af kontanthjælp

OmrådeYdelsestypeNational oprindelseHerkomst

2007-2017 — -

Hjælp i særlige tilfælde

EnhedYdelsestypeAlderKøn

2007-2017 — -

Hjælp i særlige tilfælde

OmrådeEnhedYdelsestype

2007-2017 — -

Sygedagpenge
Andel af beskæftigede med længerevarende sygdom

BrancheSocioøkonomisk statusBeskæftigelseKøn

2010-2017 — -

Dagpenge ved sygdom og fødsel

DagpengetypeBevægelseAlderKøn

2003-2017 — antal

Dagpenge ved sygdom og fødsel - alle sager i året

OmrådeBevægelseKønAlderDagpengetype

2006-2017 — antal

Barselsdagpenge
Forældres barselsorlov efter fødslen

EnhedDagpengeretOrlovUddannelseskombinationOmråde

2003-2015 — antal

Samboende forældres barselsorlov efter fødslen

EnhedDagpengeretOrlovUddannelseskombinationOmråde

2003-2015 — antal

Ikke samboende forældres barselsorlov efter fødslen

EnhedDagpengeretEksistensUddannelseskombinationOmråde

2003-2015 — antal

Samlet orlov efter fødslen - alle forældre

OrlovsugerGennemsnitligt antal dage pr. barn

2007-2015 — antal

Folke- og førtidspensionister
Modtagere af folke- og førtidspension m.v. (pr. januar)

OmrådePensionsformAlderKøn

2007-2018 — antal

Folke- og førtidspension (pr. januar)

OmrådeFamilietypePensionsformKønEnhed

2017-2018 — -